سامانه ثبت و پيگيري مغايرت تراكنشهاي كارتي مشتريان بانك كشاورزي

اين سامانه جهت در يافت و بررسي اطلاعات مغايرتهاي رخ داده در تراكنشهاي مرتبط به بانك كشاوزي مي باشد.

لطفاً در ثبت و پيگيري اطلاعات خود به موارد زير توجه كنيد:

  جهت سهولت در تكميل فرم از رسيد دستگاه خود پرداز استفاده نماييد.

  1.

  تكميل مواردي كه با علامت * مشخص شده اند ضروري مي باشد.

  2.

 شماره كارت 16 رقم است، جز كارتهاي بانك سپه وتجارت كه 19 رقم مي باشند.

  3.

  منظور از بانك عامل، بانكي است كه مشتري از طريق كانال ارتباطي (خود پرداز،پايانه فروش،پايانه شعبه و در گاه خريد اينترنتي) آن بانك نسبت به انجام تراكنش اقدام نموده است.

  4.

  با استفاده از كد پيگيري اعلامي مي توانيد وضعيت مغايرت ثبت شده راپيگيري نماييد.

  5.

  جهت پاسخگويي به در خواست ثبت شده خواهشمند است از صحيح بودن شماره تلفن همراه خود اطمينان حاصل نماييد.

  6.